PROBLEMI U BRAKU

Najčešći svakodnevni problemi na koje se žale bračni partneri su:

  1. VJEČNA BITKA MOJI – TVOJI

Često, pogotovo nakon obiteljskih okupljanja, možemo čuti izjave tipa „tvoji uvijek“ ili „tvoji nikad“ koje su obično popraćene prizvukom optuživanja u glasu partnera koji tu izjavu daje. To u drugom partneru izaziva potrebu da te „svoje“ obrani,  što uvjetuje pojavu konflikta u braku.

  1. TKO JE BITNIJI: MAMA ILI SUPRUGA?

Ovaj je problem upravo zbog svoje rasprostranjenosti postao i tema brojnih viceva – vječna bitka između mama i nevjesta za pažnju sina odnosno supruga.

  1. NOVAC

Često u brakovima postoji jedan „rastrošni“ dio para i drugi koji je štedljiviji i prigovara zbog rastrošnosti.

  1. KUĆNI POSLOVI

Prošlo je vrijeme kada je muškarac radio, a žena se brinula samo za kuću. Žene su počele raditi, ali se nisu riješile dijela obveza oko kućanstva. Ono što se dogodilo je da je većina žena cjelokupnoj brizi za kućanstvo pridodala i odlazak na posao.

  1. USMJERENOST NA DJECU

Kad se djeca rode neki parovi izgube dodir s ulogom supružnika (ljubavnika)  i lako „kliznu“ u ulogu roditelja. Ponašaju se kao da te dvije uloge isključuju jedna drugu.

  1. NEZADAVOLJSTVO SEKSUALNIM ŽIVOTOM

Polazi se od pretpostavke da ako nam seksualni život nije kao u prvim godinama veze, kad su leptirići još harali našim trbuhom, onda nije dobar i nismo seksualno kompatibilni. I tada to prigovaramo partneru bez stvarne želje da razjasnimo što je to što bi rado promijenili ili unijeli kao novost u naš seksualni život.